919 ақпанда Siemens компаниясының "Industry 4.0 жолында білім берумен қарым-қатынас жасау" семинары өтті, оның шеңберінде "Siemens" ЖШС және "Sitraining" ЖШС білім берумен ынтымақтастық, WorldSkills-пен өзара іс-қимыл саласындағы өзара іс-қимыл бағдарламасының негізгі аспектілері қаралды. Семинардың қорытынды бөлімі "Дөңгелек үстел" болып табылды, онда семинарға қатысушылар өздерін қызықтырған сұрақтарын қойды. Аталған семинарға "Автоматтандыру және басқару" мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы А. А. Щукина, студенттері В. Дричик, К. Ожиганов қатысты.  Біздің колледж осы компаниямен өзара іс-қимыл тәжірибесі бар және одан әрі "Siemens" әлемдік компаниясымен ынтымақтастықты дамытуға ниетті. Біздің оқу орнымыз өз ісінің білікті мамандарын оқыту және шығару үшін уақыт өте келе алға басуға ұмтылады.

On February 19th , the Siemens seminar" Interaction with education on the way to industry 4.0 " was held, within the framework f which the main aspects of the interaction of "Siemens" LLP and "Straining" LLP in the field of cooperation with education, interaction with World Skills  were considered. The final part of the seminar was a "round table" where the participants asked their questions. This seminar was attended by our teacher Schukina A.A and students Drichik B. , Ozhiganov K. Our college already has the experience in working with this company and intends further develop cooperation with a global company. Our educational institution strives to keep up to date, in order to train and graduate qualified  professionals.

 19 февраля состоялся семинар компании Siemens «Взаимодействие с образованием на пути к Industry 4.0», в рамках которого рассмотрены основные аспекты программы взаимодействия  ТОО  «Siemens»и ТОО «Sitraining» в области сотрудничества с образованием, взаимодействие с WorldSkills. Заключительной частью семинара являлся «Круглый стол», на котором участники семинара задали интересующие их вопросы. Данный семинар посетили преподаватель специальных дисциплин по специальности «Автоматизация и управление» Щукина А.А., студенты Дричик В., Ожиганов К.  Наш колледж уже имеет опыт взаимодействия с данной компанией и намерен в дальнейшем развивать сотрудничество с мировой компанией «Siemens». Наше учебное заведение стремится идти в ногу со временем, для того чтобы обучать и выпускать квалифицированных специалистов своего дела.