Колледж спортивный

 

Немаловажными качествами молодого специалиста являются целеустремленность и честолюбие. А что как ни спорт помогает развивать в человеке эти замечательные черты характера, заставляет двигаться вперед к новым вершинам. Именно поэтому в 2015 году был запущен проект строительства здания спортивного комплекса, включающего в себя игровой зал, тренажерный зал, шейпинг-зал, спортивную площадку и актовый зал. Уже 1 сентября 2016 года «Energy Club»,- так назван спортивно-досуговый центр колледжа, - принял первых посетителей: гостей, студентов и сотрудников колледжа. Сейчас в нем работают спортивные секции: футбола, волейбола, баскетбола, а также тренажерный зал, который собирает почти 100 посетителей: студентов нашего и других колледжей, школьников города, молодежь микрорайона. Тренажерный зал работает с 15 до 22 часов ежедневно, в субботу с 9 до 15 часов.

Реализация спортивного проекта поможет обеспечить занятость молодежи во внеурочное время, способствовать формированию у нее здорового образа жизни.

 

 

 

 

Шынығу алаңы

Жас маманның бойындағы мақсатты бағыттылық пен атаққұмарлық сияқты қасиеттердің маңыздылығы орасан. Адамның осындай қасиеттерін дамытуда спорттың атқаратын рөлі жоғары. Спорт арқылы келешекте биік белестерден көрінуге мүмкіндік туады. Дәл осы себеппен 2015 жылы ойын залынан, жаттығу залынан, шейпинг – залы мен спорттық алаңнан және акт залынан тұратын спорт кешенінің құрылыс жобасы кірпішін қалай бастады. 2016 жылдың 1 қыркүйегінде колледждің «Energy Club» деп аталатын спорттық – бос уақытты қамту орталығы алғашқы қонақтарды, колледж студенттері мен қызметкерлерін қабылдады. Қазір оның ішінде футбол, баскетбол, волейбол спорт секциялары бар, сонымен қоса 100-ге жуық адамдарды қабылдайтын жаттығу залы жұмыс істеуде. Жаттығу залына біздің және басқа да колледж студенттері, мектеп оқушылары, шағын ауданның жастары келіп денелерін шынықтырумен айналысады. Жаттығу залы күн сайын сағат 15.00-ден 22.00-ге дейін, ал сенбі күні сағат 9.00-ден 15.00-ге дейін жұмыс істейді.

Спорттық жобаны жүзеге асыру сабақтан тыс уақытта жастардың бос уақытын қамтуға қамтамасыз етеді және де салауатты өмір салтын қалыптастыруға ықпалын тигізеді.