ППЖК 20 жыл

Жетістіктер

Мамандықтар

"New wave" газеті

Құрмет тақтасы

Energy Club

ПАВЛОДАР ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖІ

ОРТА БУЫН БАСШЫ-МАМАНДАРЫН ДАЯРЛАУДАҒЫ КӨШБАСШЫ

Сіздердің қызметтеріңізге:

* 100 % жұмыспен қамту: 

* Мансаптық өсуге және лайықты ақы төлеуге мүмкіндік беретін мамандықтар;  * Сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін қашықтықтан оқыту; * Ақы төленетін тәжірибе; 

* Заманауи оқыту базасы және тәжірибелі ұжым; * Оқу үшін ең жақсы жағдай (таза, әдемі, жайлы); * Көптеген спорт секциялары бар жеке спорттық-сауықтыру кешені;

 * Белсенді студенттік өмір; * Студенттік асханада әр түрлі мәзір және төмен бағалар; * Күнделікті медициналық қызмет көрсету;

 * Студенттердің қауіпсіздігі (Электронды бақылау-өткізу жүйесі, бейнебақылау); * Біз өз бизнесін қалай ашуды үйретеміз.

«БІЗ ЖҰМЫССЫЗДАРДЫ ДАЙЫНДАМАЙМЫЗ!»

 

 

 • "Адалдық сағаты" - "Час добропорядочности"

   

  АДАЛДЫҚ САҒАТЫ: СҰЛТАНМАХМҰТ ТОРАЙҒЫРОВТЫҢ

  ӘДІЛДІК ФИЛОСОФИЯСЫ

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен «Сұлтанмахмұт Торайғыровтың әділдік философиясы» тақырыбында кезекті адалдық сағаты өткізілді.

  Сұлтанмахмұт Торайғыров – қазақ классикалық әдебиетінде ұлы Абай қалыптастырған көркемдік дәстүрлерді байытып жалғастырушы суреткер. Ол өз заманының ең мәнді, көкейкесті мәселелерін көтеріп, өзінің көркем қолтаңбасын, қоғам мен адам өміріндегі алуан шындықтар көрінісін шығармаларына арқау етті.

  «Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болуды» арман еткен Сұлтанмахмұт Торайғыров бүкіл ғұмырын халық ағарту ісі мен еліне қызмет етуге арнаған.

  Сұлтанмахмұт поэзиясы – ақындық шеберліктің, ұлтжандылықтың, азаматтықтың мектебі. Ақын өзінің саналы, саяси, жазушылық өмірін:

  «Шындықтың ауылын іздеп түстім жолға,

  Разымын, не көрсем де осы жолда

  Шаршармын, адасармын, шалдығармын,

  Бірақ бір табамын деп, көңілім сонда», – деп жырлап, өмір бойы осы сертін орындау жолында қызмет істеді: өзінің халқына өнер, білімнің шыңына шығу арқылы еркіндік, бақыт іздеді.

  Ақынның бел шешіп жазу ісімен айналысқан кездері қазақ халқының тарихында өте бір ауыр жылдар еді. Ол мәдениеті озық, экономикасы дамыған елдердің жоғары жетістіктерін уағыздап, жаңалықтың жаршысы бола білді. Сол себептен ақын «Бүгінгі жастарға оқу міндет, бар қиындықты тек қана ғылым жеңбек» деген үлкен ой тастап:

  «Қараңғы қазақ көгіне,

  Өрмелеп шығып, күн болам

  Қараңғылықтың кегіне

  Күн болмағанда кім болам?», – деп жазды.

  Ақынды толғандырған мәселелер бүгін де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Автордың пікірінше, әділдік қана адамдарды «өзара таласудан», «адамның көз жасынан» және «қан төгуден» құтқара алады. Әділдік – бұл «бақыт пен күштің кілті».

  Оның сөздері жас ұрпақ үшін бағдар және мәңгілік темірқазық болып қала бермек.

  Бейнеролик С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті және Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті қолдауымен жасалды.

  Бейне-дәріске сілтеме: https://youtu.be/VF3wuITxb6s

   

  ЧАС ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ: ФИЛОСОФИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ СУЛТАНМАХМУТА ТОРАЙГЫРОВА

  Агентством по противодействию коррупции выпущен очередной
  «Час добропорядочности» на тему «Философия справедливости Султанмахмута Торайгырова».

  Султанмахмут Торайгыров – последователь классической казахской литературы, основанной великим Абаем. В своем творчестве он отразил актуальные вопросы своего времени, описав жизнь простого народа, нуждающегося в образовании.

  Султанмахмут Торайгыров посвятил всю свою жизнь служению Родине и просветительству: «Моя цель – освещать путь моего народа», – писал он в своих произведениях.

  Его поэзия – это школа поэтического мастерства, патриотизма
  и гражданственности.

  «В путь! Аул справедливости буду искать,

  Буду землю правдивости – чудо искать,

  Буду чахнуть от жажды, сбиваться с дороги,

  Буду счастье высокое всюду искать».

  Эти строки отражают жизненные ценности поэта, которых
  он придерживался в борьбе за просвещение народа.

  Он призывал молодежь открыться миру, заниматься наукой
  и саморазвитием: «Молодежь должна учиться, только знания и труд помогут преодолеть все трудности на их пути».

  «Я бы солнцем взошел над землей,

  Озарив родные края.

  Как смогу я бороться с тьмой,

  Если светить не сумею я?!» – писал поэт.

  Проблемы, освещенные поэтом, сегодня не потеряли актуальность.
  По мнению автора, только справедливость может спасти людей от «ссор», «человеческих слез» и «кровопролития». Справедливость – это «ключ к счастью и силе».

  Его слова должны послужить путеводителем для подрастающего поколения и навсегда останутся заветом.

  Видеоролик создан при поддержке Павлодарского государственного университета им.С.Торайгырова и Павлодарского государственного педагогического университета.

  Ссылка на видео-урок: https://youtu.be/7XUT7mR8ei0

   

   
 • "Адалдық сағаты" - "Час добропорядочности"

   

   

   
 • "Адалдық сағаты" - "Час добропорядочности"

   

   

   
 • Бекарыс Шойбековпен "Адалдық сағаты"

   
 • "Адалдық сағаты" - "Час добропорядочности"

   

   

   
 • Не молчи!

  Не молчи: Что делать, если вы стали свидетелем или жертвой насилия?

   

  Почему важно сообщать о домашнем насилии?

   

  Многие, кто знает о насилии, руководствуются принципом — «это не мое дело, а дело другой семьи». Либо боятся мести со стороны агрессора. Родственники тоже редко сообщают в полицию, потому что им или стыдно, или они не хотят портить отношения с агрессором, проявляют жалость. Но если вовремя не сообщить о бытовом насилии, то однажды агрессор может убить свою жертву.

  cxz 

   

  Что должны сделать правоохранительные органы, если им поступил вызов от свидетеля насилия

   

  Согласно статье 802 КОАП, сообщения о бытовом насилия от любого физического лица, включая свидетеля или жертвы, — основание для возбуждения дела об административном правонарушении. Сотрудники полиции обязаны выехать на место совершения насилия, а при наличии состава преступления (это могут быть статья 73 — противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, статья 73-1 — умышленное причинение легкого вреда здоровью), и статья 73-2 — побои) незамедлительно составить протокол и в трехдневный срок направить его в административный суд.

   

  Центры для обращения свидетеля и жертвы насилия

   

  КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕРТВ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ

   

  8 (7182) 54-36-47

   

  8 (777) 673-31-47

   

БІЗДІҢ БАСҚАДА ПАРАҚШАЛАРЫМЫЗ

ВКОНТАКТ-те

ОДНОКЛАССНИК-та

FACEBOOK

ISTAGRAM

ENERGY CLUB

E-LEARNING POLITEX