ППЖК 20 жыл

Жетістіктер

Мамандықтар

"New wave" газеті

Құрмет тақтасы

Energy Club

ПАВЛОДАР ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖІ

ОРТА БУЫН БАСШЫ-МАМАНДАРЫН ДАЯРЛАУДАҒЫ КӨШБАСШЫ

Сіздердің қызметтеріңізге:

* 100 % жұмыспен қамту: 

* Мансаптық өсуге және лайықты ақы төлеуге мүмкіндік беретін мамандықтар;  * Сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін қашықтықтан оқыту; * Ақы төленетін тәжірибе; 

* Заманауи оқыту базасы және тәжірибелі ұжым; * Оқу үшін ең жақсы жағдай (таза, әдемі, жайлы); * Көптеген спорт секциялары бар жеке спорттық-сауықтыру кешені;

 * Белсенді студенттік өмір; * Студенттік асханада әр түрлі мәзір және төмен бағалар; * Күнделікті медициналық қызмет көрсету;

 * Студенттердің қауіпсіздігі (Электронды бақылау-өткізу жүйесі, бейнебақылау); * Біз өз бизнесін қалай ашуды үйретеміз.

«БІЗ ЖҰМЫССЫЗДАРДЫ ДАЙЫНДАМАЙМЫЗ!»

 

 

 • Студенческий парламент

  Студенческий парламент Павлодарского политехнического высшего колледжа!

  (СП-ППВК)

  14-15 сентября 2022 года в Павлодарском политехническом высшем колледже прошла реорганизация студенченского самоуправления. С данного учебного года в нашем колледже в состав студенческого самоуправления вошли такие организационные структуры, как студенческий парламент и совет старост. Возглавлять работу студенческого парламента будет-

  Президент – Абрашев Родион, группа АТ-35.

   

  2022 жылдың 14-15 қыркүйегінде Павлодар политехникалық жоғары колледжінде студенттік өзін-өзі басқаруды қайта ұйымдастыру өтті. Осы оқу жылынан бастап біздің колледжде студенттік өзін-өзі басқару құрамына Студенттік парламент және старосталар Кеңесі сияқты ұйымдастырушылық құрылымдар кірді.

  Студенттік Парламентте Президенттің қызметін АТ-35 тобының студенті Абрашев Родион басқарады

   

   

   

  Состав студенческого парламента будут представлять следующие фракции:

  • фракция права и порядка;
  • фракция информации (пресс-служба);
  • фракция спорта и здорового образа жизни;
  • фракция самопознания и счастья (психология);
  • фракция заботы;
  • фракция культуры и искусства;
  • фракция дебатного движения;
  • фракция экологии и труда.

    

    

   Студенттік Парламенттің құрамына келесі фракциялар кіреді:

   - құқық және тәртіп фракциясы;

   - ақпарат фракциясы (баспасөз қызметі);

   - спорт және салауатты өмір салты фракциясы;

   - өзін-өзі тану және бақыт фракциясы (психология);

   - қамқорлық фракциясы;

   Подробнее...  
  • Час добропорядочности «Нет! Коррупции!»

   Час добропорядочности «Нет! Коррупции!»

    

    

   8 сентября 2022 года в группах Павлодарского политехнического колледжа прошел Час добропорядочности на тему «Нет! Коррупции».

   Основная цель данного мероприятия было воспитание антикоррупционной культуры среди студенческой молодежи.

   Во время мероприятия студентам было дано разъяснения понятия добропорядочности, проведена игра «Вопрос-ответ» на тему антикоррупционного воспитания.

    

    

    
  • "Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм"

    

   1 сентября 2022 года в Павлодарском политехническом высшем колледже в торжественной обстановке встретили первокурсников. Тематика торжественной линейки, посвященной Дню Знаний - "Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм".

   Перед студентами первого курса и их родителями выступил директор колледжа- Якутов Валерий Леонович, который поздравил присутствующих с началом учебного года, пожелал успехов в учебе и ознакомил с организацией учебно-воспитательного процесса в колледже. Далее для всех студентов 1-2 курса прошли кураторские часы "Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм".

    
  • «WorldSkills Pavlodar 2022» байқауындағы жеңіс

   «WorldSkills Pavlodar 2022» байқауындағы жеңіс.

   Победа на конкурсе «WorldSkills Pavlodar 2022».

    

   Павлодар политехникалық жоғары колледжінің" WorldSkills Pavlodar 2022 " аймақтық байқауына "Өнеркәсіптік автоматика", "Жеңіл автомобильді жөндеу және қызмет көрсету", "Графикалық дизайн", "Компьютерлік ойындарға арналған 3D модельдеу" және "Электромонтаж" атты құзыреттіліктің 5 түрі бойынша 5 студент қатысты.

   Колледж марапаттарының қоржынын жаңа жетістіктермен толықтырып, жеңімпаздар атанғандар:

   1 орын-Топчигречко К. (2 курс, "Автоматтандыру және басқару"мамандығы)

   2 орын- Юровский Н. (4 курс, "Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану" мамандығы);

   2 орын-Тоқтар Ж. (4 курс, "Дизайн" мамандығы);

   3 орын – Сухих Л. (4 курс, "Дизайн" мамандығы);

   4 орын – Зубок А. (3 курс, "Электр және электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы).

   Байқаудың жеңімпаздары мен жүлдегерлері медальдармен және дипломдармен марапатталды.

   Оқытушы-тәлімгерлер В. В. Дричикке, Ю. Б. Насекаға, Ю. Н. Галузина мен А.О.Борзыхке ерекше алғыс білдіреді.

   Жеңімпаздарды және олардың тәлімгерлерін құттықтаймыз!

    

   В Региональном конкурсе «WorldSkills Pavlodar 2022» от Павлодарского политехнического высшего колледжа приняло участие 5 студентов по 5 компетенциям

   «Промышленная автоматика», «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», «Графический дизайн», «3D моделирование для компьютерных игр» и «Электромонтаж».

   Победителями стали и пополнили копилку наград колледжа новыми достижениями:

   1 место – Топчигречко К. ( 2 курс, специальность «Автоматизация и управление»);

   2 место – Юровский Н. (4 курс, специальность "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»);

   2 место – Тоқтар Ж. (4 курс, специальность «Дизайн»);

   3 место – Сухих Л. (4 курс, специальность «Дизайн»);

   4 место – Зубок А. (3 курс, специальность «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования»).

   Победители и призёры конкурса были награждены медалями и дипломами.

   Особая благодарность преподавателям-наставникам Дричик В.В., Насека Ю.Б., Галузиной Ю.Н. и Борзых А.О.

   Поздравляем своих победителей и их наставников!

    

    

    
  • Встреча с методистом Тәрбие алаңы: на темы: "Проявление виктимности в молодежной среде" и "Мое правовое поле"

   WhatsApp Image 2022 04 06 at 16.07.29
           4 апреля 2022 года в Павлодарском политехническом высшем колледже была организована встреча студентов 1 курса с методистом проектного офиса "Тәрбие алаңы" Мадыгуловой Камилой Салимовной на темы: "Проявление виктимности в молодежной среде" и "Мое правовое поле". Были рассмотрены вопросы прав и обязанностей подростка, разъяснена ответственность за различные виды правонарушений. Также студентов познакомили с алгоритмом действий в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, даны рекомендации, как избежать виктимного поведения самими подростками. Мадыгулова К.С. ответила на вопросы студентов.

    

    

      Фото-отчет под кнопкой "Подробнее"

   Подробнее...  
  • Управление города Павлодара информирует!!!

    

БІЗДІҢ БАСҚАДА ПАРАҚШАЛАРЫМЫЗ

ВКОНТАКТ-те

ОДНОКЛАССНИК-та

FACEBOOK

ISTAGRAM

ENERGY CLUB

E-LEARNING POLITEX