Табыс пен жетістіктер хроникасы

   Павлодар политехникалық колледжі 1997 жылы "Қазақстан алюминийі" АҚ-ның бастамасы бойынша кәсіпорында пайда болған орта буын мамандарына деген сұранысқа және зауыттың қуаттылығын кеңейтуге байланысты құрылды.

Бастапқыда колледж "Вертикаль" білім беру кешенінің сатысы болды, оған "Элита" мектебі, № 7 лицей, политехникалық лицей, біздің колледж және Қаз ҰТУ бөлімшесі кірді. 2001 жылы "Вертикаль" өз жұмысын тоқтатты.

1997 жылы колледжде болашақ экономист-бухгалтерлер, Металлургтер, радиотелешеберлер, механиктер, зергерлер және тіпті саудагерлер оқыды.

1999 жылы шаштараздарды, киім пішуші модельерлерді және автотехниктерді, ал 2003 жылы бағдарламашыларды дайындау басталды.

2007 жыл.  Оқу шеберханаларының корпусы салынды, қыздарға арналған шейпинг-зал құрылды, сондай-ақ лицензияланған медициналық кабинет жұмысын бастады.

2008 жыл. Электротехника зертханасы, акт залы құрылды. Колледжде өз символикасы бекітілді: ерекше белгі және Ту.

2009-2011 жылдары.  Барлық оқу кабинеттері мен зертханалар интерактивті жабдықтармен жабдықталған.

2010 жыл. "Автоматтандыру және басқару" жаңа мамандығына қабылдау басталды. Колледж мамандарды даярлаудың норвегиялық тәжірибесін енгізу бойынша тәжірибелік алаңға айналады.

2011 жыл. Колледждің барлық бөлмелерінде пластикалық терезелер орнатылған. Облыстық "Металлургия өнеркәсібінің үздік оқу орны" байқауында колледж 2-ші орынға ие болды. "Парыз" республикалық конкурсына қатысу.

2012 жыл.  Оқу гаражы салынды. Норвегияның және Қазақстанның оқу орындарының өкілдері колледжге келіп, біздің оқу орнының оқу-ақпараттық базасын үлкен қанағаттанушылықпен атап өтті.

  2013 жыл. Колледжге кіру кезінде бақылау-өткізу электронды жүйесі іске қосылды. Алтын және Күміс Құрмет кітаптары құрылды.

2014 жыл. Колледж корпустарын керамогранитпен қаптау аяқталды.

2015 жыл.    Колледж ҚР Президентінің "Алтын Сапа" сыйлығының лауреаты атанды. СБҚ білдектер операторларын және дизайнерлерді дайындауға лицензия алды.    Спорт кешені мен спорт алаңының құрылысы басталды.

2016 жыл.    "Energy Club" Спорттық - бос уақыт орталығы іске қосылды және сәтті жұмыс істей бастады. Колледж техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін облыстық "Болашақ-бірлікте" байқауының жеңімпазы болып табылды.

2017 жыл. Колледж республикалық бизнес-рейтингте 1-орынды иеленді.

Біз өз жетістіктерімізбен мақтануға тиіспіз. Ал алда әлі де көптеген даңқты істер күтіп тұр. Өйткені, табысқа апаратын жол үнемі жаңартылып отырады.

Хроника успеха и достижений

 

   Павлодарский политехнический колледж образован в 1997 по инициативе АО  «Алюминий Казахстана» в связи с появившимся на предприятии спросом на специалистов среднего звена и  расширением мощностей завода.

 

   Первоначально колледж являлся ступенью образовательного комплекса «Вертикаль», в который входили школа «Элита», лицей № 7, политехнический лицей, наш колледж и филиал Каз НТУ. В 2001 году «Вертикаль» прекратил свое существование.

 

В 1997 г. в колледже обучались будущие бухгалтера-экономисты, металлурги, радиотелемастера, механики, ювелиры и даже коммерсанты.

В 1999 году началась подготовка парикмахеров, модельеров-закройщиков одежды и автотехников, а в 2003 году- программистов.

2007 год. Построен корпус учебных мастерских, создан шейпинг-зал для девушек, а также начал работу лицензированный медицинский кабинет.

2008 год. Созданы лаборатория электротехники, актовый зал. В колледже утверждена своя символика: отличительный знак и флаг.

2009-2011 годы. Оснащены интерактивным оборудованием все учебные кабинеты и лаборатории.

2010 год. Открыт прием на новую специальность «Автоматизация и управление». Колледж становится экспериментальной площадкой по внедрению норвежского опыта подготовки специалистов.

2011 год. Установлены пластиковые окна во всех помещениях колледжа. В областном конкурсе «Лучшее учебное заведение металлургической промышленности» колледж занял 2-ое место. Участие в Республиканском конкурсе «Парыз».

2012 год. Построен учебный гараж. Представители   Норвегии и учебных заведений Казахстана посетили колледж, с большим удовлетворением отметив учебно-информационную базу нашего учебного заведения.

2013 год. Введена в действие контрольно-пропускная электронная система при входе в колледж. Созданы Золотая и Серебряная книги Почета.

2014 год. Завершилась облицовка корпусов колледжа керамогранитом.

2015 год.    Колледж стал финалистом Республиканского конкурса на премию Президента РК «Алтын Сапа». Получил лицензию на подготовку операторов станков с ЧПУ и дизайнеров.    Началось строительство спортивного комплекса и спортивной площадки.

2016 год.    Запущен и успешно действует спортивно- досуговый центр «Energy Club». Колледж является победителем в областном конкурсе «Будущее-в единстве» за вклад в развитие системы технического и профессионального образования.

2017 год. Колледж занял 1-е место в Республиканском бизнес-рейтинге.

2018 г.  – Колледж стал победителем в Президентском многоборье в рамках XVII областной спартакиады.

2019 г. -    Колледж успешно прошел  Международную институциональную, Международную специализированную аккредитацию. Занял 2 место на республиканском конкурсе «WorldSkills Kazakhstan 2019». Стал Лауреатом Премии Президента РК «Парыз».

2020 г. – презентована новая система обучения  «Moodle».

 

  Мы вправе гордиться своими успехами. А впереди еще будет много славных дел. Ведь дорога, ведущая к успеху, вечно обновляется.