«БЕКІТЕМІН»

ППЖК директоры

________В.Л. Якутов

 

ЕМТИХАН ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

2018-2019 оқу жылының І семестріне колледж топтарында

 

№ п/п

Топ атауы

Пән атауы

Мұғалімнің АТӘ

Кеңес

Емтихан

Емтиханды өткізу уақыты

кабине

т №

1

ТТ 42-11

15.12.18- 28.12.18

Еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану

Қабдрахман А.Қ.

19.12.18

20.12.18

1500

2-10

Түсті металдар өндірісі

Нұрахметова Н.А.

24.12.18

25.12.18

1500

2-8

Арнайы технология

Нұрахметова Н.А.

27.12.18

28.12.18

1500

2-8

2

ТАУ46

27.10.18–09.11.18

Автоматтандырылған жүйелерді монтаждау және пайдалану

Мұсалимова А.Ж.

29.10.18

30.10.18

1400

2-1

Еңбекті қорғау

Мұсалимова А.Ж.

02.11.18

05.11.18

1500

2-1

3

ГТМ 42-11

17.11.18–30.11.18

Машина жасау технологиясы

Вялова З.А.

23.11.18

26.11.18

1500

2-7

Технологиялық жабдықтар

Вялова З.А.

29.11.18

30.11.18

1500

2-7

АБ жүйелерін монтаждау, баптау және пайдалану

Щукина А.А.

19.11.18

20.11.18

1500

2-13

4

ГТМ 41

10.11.18–23.11.18

Машина жасау технологиясы

Вялова З.А.

12.11.18

13.11.18

1500

2-7

Технологиялық жабдықтар

Вялова З.А.

16.11.18

19.11.18

1500

2-7

АБ жүйелерін монтаждау, баптау және пайдалану

Щукина А.А.

21.11.18

22.11.18

1500

2-13

5

АТ49

01.12.18-14.12.18

Еңбек және қоршаған ортаны қорғау

Ускумбаева О.В.

06.12.18

07.12.18

1500

2-4

Жол қозғалысының ережелері мен қауіпсіздігі

Насека Ю.Б.

03.12.18

04.12.18

1500

1-11

Өндіріс экономикасы

Другова М.В.

10.12.18

11.12.18

1500

1-10

Автокөлікті жөндеу

Насека Ю.Б.

13.12.18

14.12.18

1500

1-11

6

МХ45

13.12.18 –21.12.18

Сәндік косметика және грим

Саранчина Л.Ю.

13.12.18

14.12.18

1500

1-5

Кәсіпорын экономикасы

Другова М.В.

19.12.18

20.12.18

1500

1-10

7

ТЭ 41 10.11.18- 21.11.18

Электр жабдықтарын пайдалану және жөндеу

Борзых А.О.

12.11.18

13.11.18

1500

1-10

Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттарды электрмен жабдықтау

Борзых А.О.

19.11.18

20.11.18

1500

1-10

Электр жабдықтарын баптау

Лихачева С.Н.

15.11.18

16.11.18

1500

2-11

8

Д 41

24.11.18-

28.11.18

Бейін бойынша арнайы сурет

Кошелева О.И.

27.11.18

28.11.18

1500

1-17

 

 Ескерту: "Дене шынықтыру" курсын аяқтағаннан кейін қосымша уақыт бюджетін бөлмей емтихан тапсырылады

 Директордың ОІ жөніндегі орынбасары                    А.О. Борзых

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БЕКІТЕМІН»

ППЖК

________В.Л. Якутов

ЕМТИХАН ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

2018-2019 оқу жылының колледж топтарында І семестріне

№ п/п

Топтың атауы

Пәндердің атауы

Мұғалімнің АТӘ

Кеңес

Емтихан

Емтиханды өткізу уақыты

Кабинет №

9

МХ 36

01.12.18 – 05.12.18

Шаштараз жұмыстарының технологиясы

Саранчина Л.Ю.

3.12.18

04.12.18

1500

1-5

10

ТАУ37

22.12.18–26.12.18

Метрология негіздері және өлшеу құралдары

Щукина А.А.

24.12.18

25.12.18

1500

2-13

11

ТЭ 32

22.12.18–26.12.18

Электр машиналары мен трансформаторлар

Мусалимова А.Ж.

24.12.18

25.12.18

1500

2-1

12

ТТ33-11

29.09.18 – 05.10.18

ӨМ 01 гидрометаллургиялық өндіріс технологиясы, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету

Нұрахметова Н.А.

Қабдрахман А.К.

02.10.18

03.10.18

1500

2-10

13

ГТМ 34-11

29.09.18 – 05.10.18

ӨМ 01 Әмбебап, автоматты және жартылай автоматты білдектерде бөлшектерді жасау

Вялова З.А.

Митрохин А.А

Якутов Д.В.

02.10.18

03.10.18

1500

2-6

14

ГТМ 33 15.12.18-21.12.18

Машина жасау өндірісінің жабдықтары

Митрохин А.А.

19.12.18

20.12.18

1500

2-6

15

ТЭ 23

12.01.19–18.01.19

Физика және астрономия

Пилипенко А.А.

17.01.19 (1300) 17.01.19 (1500)

 

14.01.19 (1500)

 

14.01.19 (1200)

 

18.01.19

 

15.01.19

1500

 

1500

2-9

2-10

2-3

2-2

Математика

Давыдова Л.В.

Қазақ тілі

Мулькибаева Р.Б.

Орыс әдебиеті

Мұқатова Б.Ж.

Техникалық механика негіздері

Рябов М.Г.

11.01.19

12.01.19

0900

1-9

16

ТАУ28

12.01.19–23.01.19

Физика және астрономия

Пилипенко А.А.

14.01.18 (1000) 14.01.18 (1500)

 

 

17.01.18 (0900)

 

17.01.18 (1100)

15.01.19

15.01.19

 

18.01.19

18.01.19

1500

2-9

2-10

 

2-2

2-3

Математика

Давыдова Л.В.

Қазақ тілі

Мукатова Б.Ж. Мулькибаева Р.Б.

Орыс әдебиеті

Мукатова Б.Ж.

Электрматериалтану

Ускумбаева О.В.

22.01.19

23.01.19

1500

2-4

17

ГТМ 26-11

19.01.19–23.01.19

ӨМ 02 Қолданылатын құралдың жай-күйін, майлау және салқындату жүйелерін бақылау

Нұрбекова Қ.К.

НҰрахметова Н.А.

22.01.19

23.01.19

1500

2-8

18

Д 23 22.12.18 – 28.12.18

Қазақ тілі

Кошумбекова Ж.Д.

24.12.18 (1500)

25.12.18

1500

2-2

Орыс әдебиеті

Мукатова Б.Ж.

24.12.18 (1600)

25.12.18

2-2

Математика

Давыдова Л.В.

21.12.18 (1500)

22.12.18

1-7

Қазақстан Тарихы

Казакова Ж.Ю.

27.12.18(1500)

28.12.18

1-12

19

МХ 27

01.12.18– 07.12.18

Қазақ тілі

Мулькибаева Р.Б.

03.12.18(1300)

 

03.12.18 (1500)

 

06.12.18 (1500)

04.12.18

 

04.12.18

 

07.12.18

1500

 

1000

2-2

2-3

 

1-7

Орыс әдебиеті

Мукатова Б.Ж.

Математика

Давыдова Л.В.

 

 

 

 

Директордың ОІ жөніндегі орынбасары                    А.О. Борзых

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БЕКІТЕМІН»

ППЖК директоры

________В.Л. Якутов

 

 

ЕМТИХАН ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

Колледж топтарында 2018-2019 оқу жылының

II жартыжылдығына арналған

№ п/п

Топтың атауы

Пәннің атауы

Мұғалімнің АТӘ

Кеңес

Емтихан

Емтиханды өткізу уақыты

Кабинет №

3 курс

1

АТ-31

02.03.19-12.03.19

Электронды жабдықтар негіздерімен автомобильдердің электр жабдықтары

Насека Ю.Б.

02.03.19

04.03.19

1500

1-11

Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы

Насека Ю.Б.

06.03.19

07.03.19

1500

1-11

Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету

Насека Ю.Б.

11.03.19

12.03.19

1500

1-11

2

МХ 36

20.02.19-26.02.19

Постижерлық жұмыстар технологиясы

Саранчина Л.Ю.

22.02.19

25.02.19

1500

1-5

3

ТТ 33-11

02.03.19-08.03.19

ӨМ 03 Электролиз өндірісінің технологиясы, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету

Қабдрахман А.Қ.

 

Нұрбекова Қ.К.

05.03.19

06.03.19

1500

2-8

4

ТАУ-37

27.03.19-05.04.19

Автоматты реттеу

Щукина А.А.

28.03.19

29.03.19

1500

2-1

Саланың технологиялық үрдістерін автоматтандыру

Щукина А.А.

02.04.19

03.04.19

1500

2-1

5

ТЭ 32

03.04.19

12.04.19

Еңбекті қорғау

Лихачева С.Н.

04.04.19

05.04.19

1500

2-11

Элетрожетекпен автоматты басқару

Щукина А.А.

08.04.19

09.04.19

1500

2-1

Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттардың электр жабдықтары

Лихачева С.Н.

11.04.19

12.04.19

1500

2-11

6

ГТМ 34-11

02.03.19- 08.03.19

ӨМ 03 Бағдарламалық басқарылатын білдектерде бөлшектерді жасау

Денисова Е.В.

Вялова З.А.

05.03.19

06.03.19

1500

2-7

7

ГТМ 33

09.03.19-15.03.19

Автоматтандырылған жабдықтарға арналған бағдарламалау

Денисова Е.В.

12.03.19

13.03.19

1500

2-6

8

Д 32

04.05.19- 10.05.19

Арнайы технологиялар

Кошелева О.И.

06.05.19

08.05.19

1500

1-17

2 курс

9

ТЭ -23

15.06.19-25.06.19

Электротехниканың теориялық негіздері

Лихачева С.Н.

17.06.19

18.06.19

1500

2-11

Өнеркәсіптік электроника негіздері

Лихачева С.Н.

20.06.19

21.06.19

1500

2-11

Электржетек негіздері

Щукина А.А.

24.06.19

25.06.19

1500

2-1

10

Д 23

11.05.19-15.05.19

Интерьердегі композиция

Галузина Ю.Н.

13.05.19

14.05.19

1500

1-8

11

ГТМ 26-11

01.05.19-10.05.19

ӨМ 04 Өндірістік жабдықтың механизмдерін есептеу және таңдау

Рябов М.Г.

Смирнова Л.Е.

02.05.19

03.05.19

1500

1-9

ӨМ 05 Технологиялық жабдықтың тораптарын баптау

Рябов М.Г. Смирнова Л.Е.

Денисова Е.В.

04.05.19

06.05.19

1500

2-7

ӨМ 06 Әмбебап білдектерде бөлшектерді өңдеу процесін жүргізу

Вялова З.А.

Денисова Е.В.

08.05.19

10.05.19

1500

2-7

12

ТТ 24-11 13.04.19-19.04.19

ӨМ 02 Материалдарды мөлшерлеу және шихталау үрдісін жүргізу

Қабдрахман А.Қ.

15.04.19

16.04.19

1500

2-8

ӨМ 03 Мөлшерленген, араластырғыш және көлік жабдықтарына қызмет көрсету

Қабдрахман А.Қ.

18.04.19

19.04.19

1500

2-8

13

ТАУ-28

19.06.19-21.06.19

Электротехниканың теориялық негіздері

Лихачева С.Н.

19.06.19

20.06.19

1500

2-11

1 курс

14

МХ 18

15.06.19-21.06.19

Қазақстан тарихы

Казакова Ж.Ю.

17.06.19

18.06.19

1500

1-12

Химия

Ускумбаева О.В.

20.06.19

21.06.19

1500

2-4

 

Директордың ОІ жөніндегі орынбасары                    А.О. Борзых

 

 

 

«БЕКІТЕМІН»

ППЖК директоры

________В.Л. Якутов

 

 

 

ЕМТИХАН ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

Колледж топтарында 2018-2019 оқу жылының

II жартыжылдығына арналған

№ п/п

Топ атауы

Пән атауы

Мұғалімнің АТӘ

Кеңес

Емтихан

Емтиханның өткізу уақыты

Кабинет №

4 курс

1

Д41

09.01.19-25.01.19

Интерьерді жобалау

Галузина Ю.Н.

10.01.19

11.01.19

1500

1-8

Сурет

Галузина Ю.Н.

17.01.19

18.01.19

1500

1-8

Кескіндеме

Галузина Ю.Н.

21.01.19

25.01.19

1500

1-8

 

 

 

Ескерту: "Дене шынықтыру" курсын аяқтағаннан кейін қосымша уақыт бюджетін бөлмей емтихан тапсырылады

 

 

Директордың ОІ жөніндегі орынбасары                    А.О. Борзых